Sochařský park Koňakov

Sochařský park v blízkosti Beskyd

Sochařský park se nachází v blízkosti Českého- Těšína respektive v jeho části s názvem Koňakov. K parku nevede žádná turistická směrovka a jediná odkazující tabule je směrem od Třanovic, proto je dobré před návštěvou nastudovat mapu.

Park je volně přístupný, bezplatný. U vstupu najdete krom popisků jednotlivých soch, také návštěvní řád a v něm stojí, že pořádání svatebních obřadů je možné po domluvě s majiteli a to za úplatu, která bude použita na udržovaní parku.

Z parku je krásný výhled na panorama Beskyd a především západy slunce jsou zde nádherné.