GDPR

PROVOZOVATEL

Jiří Majer se sídlem Lučina 400, 739 39 Lučina, IČ: 02862425 .Provozujeme webové stránky www.svatbyvbeskydech.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce. Určujeme, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@svatbyvbeskydech.cz 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to proto abychom mohli Váš firemní profil uvést v našem katalogu a aby Vás případný klient mohl přímo kontakovat.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ STRANÁM

Vaše osobní údaje jsou vedeny pouze u Nás a třetí straně je nepředáváme.

COOKIES

Koho využíváme pro zpracování? Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@svatbyvbeskydech.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Pokud si budete přát vymazání Vašich osobních údajů, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

MLČENLIVOST

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.